2021-22 Senior PhotoshootCrete-Monee Game  11-23-2021